Mat till bröllop

För den som arbetar med catering till bröllop

Arbetar du med catering? För de som arbetar med mat och caterin, krävs det en stor portion passion för matlagning, ett smula ambitiöst sinnelag och bra näsa för affärer. Det är krävande att laga mat, och ska den dessutom vara väl smakande (vilket är viktigt) ska man ha stora kunskaper om matlagning och smaker. Arbetar man med catering är det till en början lättast att arbeta som egen företagare, tills rörelsen har vuxit så pass att man kan anställa både sig själv och andra. Fram till dess gäller det att hålla kolla på utgifter, inkomster, momsbetalningar, skatter och egna arbestgivaravgifter. Som egen företagare betalar man ju allt det själv, vilket kräver många och bra betalande kunder.

Redovisning en viktig del av företagandet

Då är redovisningen viktigt. Kan man här ta hjälp av en utomstående redovisningsexpert är det till mycket stor hjälp. Ofta är man ju bra på det man gör, själva matlagningen, frakten till de olika kunderna, men kanske saknar det där som krävs för redovisning. Kanske man har de basala kunskaperna hur man redovisa inkomster och utgifter, men hur redovisar man momsinbetalningar, tjänstebil och andra saker som ska dras av i företaget. Då är det bra att anlita en redovisningsbyrå, så att du kan ägna dig åt det som du är bra på. Får du in tillräckligt med kunder, kan du kanske växa och utöka verksamheten, precis som du själv önskar.

Då har du möjlighet att prova nya menyer, hitta fler och välsmakande maträtter, fundera på tillhörande verksamhet, gå ihop med någon partner, eller samarbeta med någon; allt sådant som kan göra att du som företagare kan utvecklas.

Anlita en redovisningsbyrå i Göteborg

Om du anlitar en redovisningsbyrå i Göteborg, om du bor där vill säga, kan du få hjälp med sådant som bolagsbildning, skatterådgivning, bokslut och årsredovisningar. Det är kunskaper som kan vara svårt att tillgodogöra sig vid sidan om den egna verksamheten. Många behöver fundera över hur de kan dra av eget sparande i företaget. Det är nämligen avdragsgillt beroende på hur du lägger upp det och att spara är nödvändigt med tanke på att du betalar för din egen pension i framtiden. Då är goda råd dyra och nödvändiga. Du kan också få information om hur du gör med tjänstebil och annat som har betydelse för verksamheten. På många sätt är det bra att låta andra sköta sådant som har med in-och utgifter, som har med inbetalningar och årsredovisningar. Lycka till!

20 Jul 2018